Hàn Quốc mở rộng M&A sang tiêu dùng nhanh, dược phẩm

Xuất khẩu dược phẩm của Singapore đã tăng mạnh trong năm nay, khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thúc đẩy các nước trên toàn thế giới dự trữ thuốc.