Nhật Bản siết chặt quản lý đầu tư nước ngoài đối với lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế

Xuất khẩu dược phẩm của Singapore đã tăng mạnh trong năm nay, khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thúc đẩy các nước trên toàn thế giới dự trữ thuốc.