Xuất khẩu dược phẩm của Singapore tăng mạnh nhờ các nước dự trữ thuốc

Xuất khẩu dược phẩm của Singapore đã tăng mạnh trong năm nay, khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thúc đẩy các nước trên toàn thế giới dự trữ thuốc.